SRT-77

 • miernik z dwoma wyświetlaczami
 • wejście Pt100, Pt500, Pt1000
 • 0, 1 lub 2 wyjścia przekaźnikowe (lub OC)
 • wyjście zasilające 24V DC
 • RS-485 / Modbus RTU

Miernik SRT-77 posiada wejście Pt100 (500, 1000) z funkcją automatycznego rozpoznawania podpięcia trzy- i czteroprzewodowego oraz pełną linearyzacją charakterystyk. Zaletą mierników w obudowie 77 są dwa rzędy wyświetlaczy. Pierwszy przedstawia wartość mierzoną, drugi zaprogramowane wartości progów zadziałania przekaźników.

 • programowane histerezy wyjść sterujących,
 • programowane czasy opóźnienia wyjść sterujących,
 • zabezpieczenie hasłem kodowym,
 • programowany stopień filtracji wskazań,
 • automatyczne rozpoznawanie podpięcia 3 i 4- przewodowego,
 • dioda alarmowa informująca o uszkodzeniu czujnika.

Przykładowe aplikacje

1. Pomiar temperatury pieca w kotłowni przemysłowej z sygnalizacją przekroczonych stanów alarmowych, czytelne wskazanie progów.

Sposób podłączenia

Dane techniczne

 • Zasilanie: 19V + 50V DC; 16V + 35VAC lub 85 + 260V AC/DC
 • Pobór mocy: dla zasilania 85 + 260V AC/DC i 16V + 35V AC: maks. 4,5 VA; dla zasilania 19V + 50V DC: maks. 4,5 W
 • Wyświetlacz: podwójny 4x13mm (czerwony) i 4x10mm (zielony) Wejście: temperaturowe Pt100, Pt500, Pt1000, automatyczne rozpoznawanie podpięcia 3- i 4-przewodowego
 • Zakres pomiarowy: -100°C ÷ 600°C
 • Dokładność: ± 0,25% ± jedna cyfra w całym zakresie temperatur pracy
 • Rozdzielczość: 0,1°C
 • Rezystancja przewodów pomiarowych: maks. 20 W w każdym przewodzie
 • Wyjścia: 0, 1 lub 2; przekaźnikowe 1A/250V AC (cosj=1) lub typu OC 30mA/30VDC/100 mW
 • Wyjście zasilania: 24V DC + 5%/-10% / maks. 100 mA, stabilizowane, nie separowane od wejść pomiarowych
 • Interfejs komunikacyjny: RS-485, 1200 + 115200 bit/s, 8N1 oraz 8N2, Modbus RTU (nieizolowany od wejść pomiarowych)
 • Temp. pracy: 0°C ÷ +50°C
 • Temp. składowania: -10°C ÷ +70°C
 • Stopień ochrony: IP 65 (od frontu po zastosowaniu dodatkowej ramki); IP 40 (od frontu); IP 20 (obudowa i zaciski podłączeniowe)
 • Obudowa: tablicowa
 • Materiał obudowy: NORYL - GFN2S E1
 • Wymiary obudowy: 72x72x100mm
 • Wymiary otworu montażowego: 66,5x66,5mm
 • Głębokość montażowa: min. 102mm
 • Grubość płyty tablicy: maks. 5mm

Sposób zamawiania

Wykonanie: AGINUS

Jesteś 647061 Gościem na naszej stronie.