TRS

  • rejestracja temperatury i wilgotności
  • pomiar temperatury od -40°C do +85°C
  • pomiar wilgotności od 0% do 100% RH
  • dwa rodzaje oprogramowania: podstawowe oraz zaawansowane umożliwiające transmisję GSM/GPRS i sygnalizację stanów alarmowych
  • możliwość podłączenia do 127 pkt. pomiarowych

System rejestracji temperatury i wilgotności TRS jest komputerowym systemem pomiarowym. Do jego głównych zadań możemy zaliczyć: zbieranie, rejestrację i udostępnianie informacji o temperaturze i wilgotności np.: w chłodniach, halach produkcyjnych itp. Głównymi elementami systemu są: urządzenia pomiarowe i wskazujące, kabel transmisji danych, konwerter protokołu z zasilaczem oraz oprogramowanie rejestrujące. System TRS charakteryzuje się prostotą montażu, tak aby kupujący mógł dokonać montażu samodzielnie. Oprogramowanie nadzorujące pozwala podłączyć moduł GSM do komputera PC i umożliwia wysyłanie raportów (np. stanów alarmowych). Definiowane przez użytkownika STANY ALARMOWE mogą być powiązane w dowolny sposób z progami / błędami w urządzeniach pomiarowych (modułach TRS). Istnieje możliwość indywidualnego włączania / wyłączania raportowania dowolnego STANU ALARMOWEGO i pełnej konfiguracji sposobu sygnalizacji STANÓW ALARMOWYCH poprzez wyjścia cyfrowe (SOC-8), krótkie wiadomości tekstowe SMS (GSM/GPRS) lub sygnały dźwiękowe (TRS-B1 a). W chwili obecnej w ramach systemu TRS dostępne są: przetwornik temperatury otoczenia (TRŚ-01a), przetwornik temperatury do współpracy z czujnikiem Pt100 (TRS-02a), przetwornik temperatury i wilgotności (TRS-04a), przetwornik temperatury otoczenia z wyświetlaczem (TRS-11a), wskaźnik wielkości mierzonych (TRS-10a), dodatkowy zasilacz (TRS-09a) oraz sygnalizator dźwiękowy (TRS-B1 a). Wymianę danych oraz zasilanie urządzeń obiektowych zapewnia czterożyłowy, ekranowany kabel transmisyjny (max. długość 1 km), łączący kolejno wszystkie urządzenia systemu z komputerem. Do systemu można podłączyć maksymalnie 127 urządzeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy ograniczyć ilość "tras kablowych" będących głównym czynnikiem zwiększającym koszty. Wymianę danych pomiędzy przetwornikami pracującymi w przemysłowym standardzie RS-485 a komputerem PC wyposażonym najczęściej w standard RS-232 umożliwia konwerter protokołu z zasilaczem (SRS-2/4- Z16-B1a). Umieszczając zasilacz przetworników pomiarowych w jednej obudowie z konwerterem, dążyliśmy do maksymalnego uproszczenia montażu. System znajduje zastosowanie głównie w branży spożywczej: w zakładach przetwórstwa mięsnego, rybnego, mleczarskiego, garmażeryjnego itp., w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest ciągły pomiar i rejestracja temperatury lub wilgotności.

W celu komunikacji systemu z komputerem wykorzystane zostało oprogramowanie SimCorder Soft. Podstawowym zadaniem aplikacji jest zbieranie danych z sieci rozproszonych urządzeń pomiarowych, zapamiętywanie wyników w bazie danych, prezentacja ich w postaci tabel i wykresów oraz tworzenie i drukowanie raportów.

  • rejestracja zmian temperatury i wilgotności w długim okresie czasu,
  • prezentacja danych w postaci wykresu,
  • generowanie raportów w określonym przedziale czasowym.

W trybie pracy wyniki pomiarów prezentowane są w postaci wykresu. Po prawej stronie wykresu umieszczono kontrolki umożliwiające definiowanie prezentowanych na wykresie danych oraz określenie daty początkowej i końcowej prezentowanych danych.

Wykonanie: AGINUS

Jesteś 631794 Gościem na naszej stronie.