Jesteś tutaj: www.elprojex.eu » Projektowanie » Projekty instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Projekty instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Realizujemy projekty budowlane i wykonawcze nowo projektowanych lub przebudowywanych obiektów wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej lub grupowej oraz hale, magazyny i inne budynki użyteczności publicznej oraz budynki przemysłowe.
Ponad to projektujemy instalacje odgromowe i uziemiające. Projekty tworzymy za pomocą nowoczesnych aplikacji komputerowych typu CAD.

Zakres opracowania

projekt budowlany

 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z Zakładu Energetycznego
 • umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z Zakładu Energetycznego
 • opinia ZUD wraz z załącznikiem mapowym
 • inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych
 • wykaz właścicieli (wyciąg z ewidencji gruntów z załącznikiem graficznym-mapą ewidencyjną)
 • wypis z księgi wieczystej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunki zabudowy
 • decyzje administracyjne, np:
  • Wydział Infrastruktury
  • Zarząd Dróg Miejskich
  • Biuro Gospodarowania Nieruchomościami
 • akty notarialne na ustanowienie służebności przesyłu
 • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
 • uzgodnienie układów pomiarowych w Zakładzie Energetycznym
 • oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane
 • zgłoszenie / pozwolenie na budowę
 • kosztorys inwestorski

projekt wykonawczy

 • opracowanie opisu
 • obliczenia techniczne
 • rysunki szczegółowe
 • zestawienie materiałów

W efekcie końcowym, Klient otrzymuje projekt uzgodniony w zakładzie energetycznym wraz z uzgodnionymi układami pomiarowymi. Po przekazaniu projektu, klient może przystąpić do wykonania zasilania obiektu.

« Lista zrealizowanych obiektów

Wykonanie: AGINUS

Jesteś 651597 Gościem na naszej stronie.