Jesteś tutaj: www.elprojex.eu » Projektowanie » Projekty oświetlenia parkowego

Projekty oświetlenia parkowego

Realizujemy projekty budowlane i wykonawcze oświetlenia terenów parkowych. Obliczenia do projektów

oświetleniowych wykonujemy w programach komputerowych typu Calculux, Dialux, Relux.

Zakres opracowania

projekt budowlany

 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • opinia ZUD wraz z załącznikiem mapowym
 • inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych
 • wykaz właścicieli (wyciąg z ewidencji gruntów z załącznikiem graficznym-mapą ewidencyjną)
 • wypis z księgi wieczystej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunki zabudowy
 • decyzje administracyjne, np:
  • Wydział Infrastruktury
  • Zarząd Dróg Miejskich
  • Biuro Gospodarowania Nieruchomościami
 • akt notarialny na ustanowienie służebności przesyłu
 • projekt zagospodarowania terenu
 • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
 • oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane
 • operat wodnoprawny r pozwolenie wodnoprawne r zgłoszenie / pozwolenie na budowę
 • kosztorys inwestorski r projekt Organizacji Ruchu

projekt wykonawczy

 • opracowanie opisu
 • obliczenia techniczne
 • rysunki szczegółowe
 • zestawienie materiałów

W efekcie końcowym, klient otrzymuje projekt uzgodniony w zakładzie energetycznym wraz z uzgodnionymi układami pomiarowymi. Po przekazaniu projektu, klient może przystąpić do wykonania złącza kablowego.

« Lista zrealizowanych obiektów

Wykonanie: AGINUS

Jesteś 640162 Gościem na naszej stronie.