Jesteś tutaj: www.elprojex.eu » Projektowanie » Projekty oświetlenia ulicznego i drogowego

Projekty oświetlenia ulicznego i drogowego

Realizujemy projekty budowlane i wykonawcze oświetlenia nowo projektowanych lub przebudowywanych dróg klasy: autostrady (A), drogi ekspresowe (S), drogi główne ruchu przyspieszonego (GP), drogi główne (G), drogi zbiorcze (Z), drogi lokalne (L), drogi dojazdowe (D). Obliczenia do projektów oświetleniowych wykonujemy w programach komputerowych typu Calculux, Dialux, Relux. Zaprojektowane urządzenia i aparatura oświetleniowa zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Zakres opracowania

projekt budowlany

 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z Zakładu Energetycznego
 • umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z Zakładu Energetycznego
 • opinia ZUD wraz z załącznikiem mapowym
 • inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych
 • wykaz właścicieli (wyciąg z ewidencji gruntów z załącznikiem graficznym-mapą ewidencyjną)
 • wypis z księgi wieczystej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • decyzje administracyjne, np:
  • Wydział Infrastruktury
  • Zarząd Dróg Miejskich
  • Biuro Gospodarowania Nieruchomościami
 • akt notarialny na ustanowienie służebności przesyłu
 • projekt zagospodarowania terenu
 • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
 • oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane
 • operat wodnoprawny
 • pozwolenie wodnoprawne
 • zgłoszenie lub pozwolenie na budowę
 • kosztorys inwestorski
 • projekt Organizacji Ruchu

projekt wykonawczy

 • opracowanie opisu
 • obliczenia techniczne
 • rysunki szczegółowe
 • zestawienie materiałów

W efekcie końcowym, klient otrzymuje projekt uzgodniony w Zakładzie Energetycznym wraz z uzgodnionymi układami pomiarowymi, a także w Zarządzie Dróg Miejskich i Wydziale Estetyki Miasta. Po przekazaniu projektu, klient może przystąpić do realizacji oświetlenia.

« Lista zrealizowanych obiektów

Wykonanie: AGINUS

Jesteś 651605 Gościem na naszej stronie.