Jesteś tutaj: www.elprojex.eu » Projektowanie » Projekty oświetlenia zespołów boisk Orlik 2012

Projekty oświetlenia zespołów boisk Orlik 2012

Realizujemy projekty budowlane i wykonawcze oświetlenia nowo projektowanych zespołów boisk wraz z zapleczem technicznym Orlik 2012. Obliczenia do projektów oświetleniowych wykonujemy w programach komputerowych typu Calculux, Dialux, Relux. Realizujemy projekty zasilania oświetlenia boisk oraz zasilania zaplecza technicznego z magazynami, natryskami, pokojami trenerskimi, itp.

Zakres opracowania

projekt budowlany

 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z Zakładu Energetycznego
 • umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z Zakładu Energetycznego
 • opinia ZUD wraz z załącznikiem mapowym
 • inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych
 • wypis z księgi wieczystej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
 • decyzje administracyjne, np:
  • Wydział Infrastruktury
  • Zarząd Dróg Miejskich
  • Biuro Gospodarowania Nieruchomościami
 • akt notarialny na ustanowienie służebności przesyłu
 • projekt zagospodarowania terenu
 • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
 • oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane
 • ewentualnie operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym
 • zgłoszenie / pozwolenie na budowę
 • kosztorys inwestorski

projekt wykonawczy oraz powykonawczy

 • opracowanie opisu
 • obliczenia techniczne
 • rysunki szczegółowe
 • zestawienie materiałów

W efekcie końcowym, klient otrzymuje projekt uzgodniony w zakładzie energetycznym wraz z uzgodnionymi układami pomiarowymi. Po przekazaniu projektu, Klient może przystąpić do realizacji inwestycji.

« Lista zrealizowanych obiektów

Wykonanie: AGINUS

Jesteś 651605 Gościem na naszej stronie.