Jesteś tutaj: www.elprojex.eu » Projektowanie » Projekty sieci elektroenergetycznych nN, SN oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV

Projekty sieci elektroenergetycznych nN, SN oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV

Realizujemy projekty budowlane i wykonawcze sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV, złącz kablowych nN i SN wykorzystując różne rozwiązania techniczne dostosowane do zasilanych obiektów. Projektujemy nowe linie napowietrzne i kablowe nN i SN, stacje transformatorowe wolnostojące i napowietrzne, złącza kablowe, urządzenia zabezpieczające. Projektujemy także rozwiązania polegające na modernizacji istniejącej sieci elektroenergetycznej polepszające warunki przesyłu lub umożliwiające zabudowę mieszkaniową lub gospodarczą działki.

Zakres opracowania

projekt budowlany

 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z Zakładu Energetycznego
 • umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z Zakładu Energetycznego
 • warunki przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej z Zakładu Energetycznego
 • opinia ZUD wraz z załącznikiem mapowym
 • inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych
 • wykaz właścicieli (wyciąg z ewidencji gruntów z załącznikiem graficznym-mapą ewidencyjną)
 • wypis z księgi wieczystej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • decyzje administracyjne, np:
  • Wydział Infrastruktury
  • Zarząd Dróg Miejskich
  • Biuro Gospodarowania Nieruchomościami
 • akt notarialny na ustanowienie służebności przesyłu
 • projekt zagospodarowania terenu
 • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
 • oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane
 • operat wodnoprawny
 • pozwolenie wodnoprawne
 • zgłoszenie lub pozwolenie na budowę
 • kosztorys inwestorski
 • projekt Organizacji Ruchu

W efekcie końcowym, Klient otrzymuje projekt uzgodniony w zakładzie energetycznym. Po przekazaniu projektu, klient może przystąpić do wykonania budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej.

« Lista zrealizowanych obiektów

Wykonanie: AGINUS

Jesteś 647081 Gościem na naszej stronie.