Jesteś tutaj: www.elprojex.eu » Realizacje

Realizacje

Wybrane realizacje z ostatnich 3 lat

Inwestycja

Inwestor

Zamawiający

Rok

Projekt budowlano-wykonawczy linii kablowych zasilania podstawowego i rezerwowego oraz rozdzielni nN w obiekcie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

Archidiecezja Warszawska

Archidiecezja Warszawska

2010

Montaż systemu monitoringu temp. i wilgotności oraz systemu powiadamiania GSM wartości krytycznych w III chłodni na terenie magazynów Baxter w Błoniu

Baxter

Baxter

2010

Projekt wykonawczy zasilania oświetlenia węzła Prymasa Tysiąclecia i projektowanej trasy szybkiego ruchu S8 w Warszawie

GDDKiA

Arcadis

2010

Projekt wykonawczy zasilania oświetlenia węzła Lazurowa i projektowanej trasy szybkiego ruchu S8 w Warszawie

GDDKiA

Arcadis

2010

Projekt budowlany przebudowy napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV na wolnostojącą oraz napowietrznych linii nN i SN na linie kablowe w Warszawie przy ul. Stelmachów

RWE Stoen Operator

RWE Stoen Operator

2010

Projekt wykonawczy zasilania oświetlenia węzła Warszawska i projektowanej trasy szybkiego ruchu S8 w Blizne Łaszczyńskiego

GDDKiA

Arcadis

2010

Projekt wykonawczy zasilania, kolizji energetycznych i teletechnicznych przy przepompowni na węźle Lazurowa wzdłuż trasy szybkiego ruchu S8 w Warszawie

GDDKiA

Arcadis

2010

Projekt budowlany instalacji odgromowej i uziemiającej budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Zapłocie w Warszawie

I.P. Bud-Rim

I.P. Bud-Rim

2010

Projekt budowlany instalacji odgromowej i uziemiającej budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Łabędzia w Piasecznie

I.P. Bud-Rim

I.P. Bud-Rim

2010

Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznej administracyjnej i mieszkaniowej w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Wolskiej 78/80

Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wolska 78/80

Instalnet

2010

Projekt budowlany przebudowy napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV na wolnostojącą oraz napowietrznych linii nN i SN na linie kablowe w Warszawie przy ul. Roty

RWE Stoen Operator

RWE Stoen Operator

2010

Projekt wykonawczy zasilania, kolizji energetycznych i teletechnicznych przy przepompowni na węźle Powstańców Śląskich wzdłuż trasy szybkiego ruchu S8 w Warszawie

GDDKiA

Arcadis

2010

Projekt budowlany linii kablowych SN do zasilania stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie Centrum Naukowo Badawczego Ochrony  Przeciwpożarowej w Józefowie

PGE Dystrybucja Warszawa-Teren

CNBOP

2010

Projekt wykonawczy zasilania, kolizji energetycznych i teletechnicznych przy przepompowni na węźle Radiowa/Dywizjonu 303 wzdłuż trasy szybkiego ruchu S8 w Warszawie

GDDKiA

Arcadis

2010

Projekt budowlany linii kablowo-napowietrznej SN zasilania obiektów elektrowni biogazowej w Dalanówku k/Płońska

Ener-G

Ener-G

2010

Projekt budowlany linii kablowych SN dł. ok. 900m zasilania podstawowego i rezerwowego oraz rozdzielni SN i nN w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

RWE Stoen Operator

Archidiecezja Warszawska

2009

Projekt wykonawczy zasilania oświetlenia węzła Powstańców Śląskich i projektowanej trasy szybkiego ruchu S8 w Warszawie

GDDKiA

Arcadis

2009

Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznej administracyjnej i mieszkaniowej w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Garbińskiego 7

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Garbińskiego 7

Instalnet

2009

Projekt wykonawczy ok. 10km orurowania do zasilania i monitoringu przepompowni i pompowni terenowych wzdłuż projektowanej trasy szybkiego ruchu S8 w Warszawie

GDDKiA

Arcadis

2009

Projekt wykonawczy zasilania, kolizji energetycznych i teletechnicznych przy przepompowni na węźle Warszawska wzdłuż trasy szybkiego ruchu S8 w Blizne Łaszczyńskiego

GDDKiA

Arcadis

2009

Projekt budowlany zasilania i instalacji wnętrzowej zaplecza technicznego oraz oświetlenia boisk Orlik 2012 w Kampinosie

Urząd Gminy Kampinos

Tamex Obiekty Sportowe

2009

Projekt budowlany przebudowy linii kablowych SN dł. ok. 700 w rejonie ul. Grochowskiej, Joselewicza, Żupniczej w Warszawie

RWE Stoen Operator

RWE Stoen Operator

2009

Projekt budowlany przebudowy linii kablowych SN i nN dł. ok. 1200 oraz budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV w rejonie ul. Zalipie i Krawieckiej w Warszawie

RWE Stoen Operator

RWE Stoen Operator

2009

Projekt budowlany oświetlenia kwatery wysypiska śmieci w Kobiernicach k/Płocka

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach

Rotanes

2009

Inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej z dostosowaniem jej do potrzeb Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej montaż rozdzielni oraz projekt powykonawczy instalacji,

Ortopedika

Aleksander IV

2009

Projekt budowlany oświetlenia terenu parkowego ze złaczem kablowo-pomiarowym w Kampinosie

Urząd Gminy Kampinos

Urząd Gminy Kampinos

2009

Projekt budowlany, wykonawczy, powykonawczy instalacji elektrycznej, uziemiającej i odgromowej oraz oddziałowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, zasilających linii kablowych nN i SN, a także oświetlenia terenu w Broniszach gm. Ożarów Maz.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy

SKANSKA

2009

Projekt budowlano-techniczny napowietrznej linii SN oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV PZ-O w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych wraz z Instrukcją Prowadzenia Ruchu i Eksploatacji w Radwankowie Szlacheckim gm. Sobienie Jeziory

Wimar-Chłodnie

Wimar-Chłodnie

2009

Projekt budowlany zasilania i instalacji wnętrzowej zaplecza technicznego oraz oświetlenia boisk Orlik 2012 w Sulejówku

Urząd Miasta Sulejówek

Tamex Obiekty Sportowe

2009

Projekt budowlano-techniczny linii kablowych SN oraz dwusekcyjnej stacji transformatorowej 15/0,4kV PZ-O z pełną automatyką w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych wraz z Instrukcją Prowadzenia Ruchu i Eksploatacji w zasilających  obiekty firmy LOREAL w Kaniach k. Pruszkowa

Kosmepol

Kosmepol

2009

Budowa linii kablowych nN i SN oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV zasilających budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MAGODENT w Warszawie

Magodent

Magodent

2008

Montaż linii kablowych nN zasilania rezerwowego urządzeń medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MAGODENT w Warszawie

Magodent

Magodent

2008

Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznej administracyjnej i mieszkaniowej w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Bartłomieja 7

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bartłomieja 7

Instalnet

2008

Projekt budowlany linii kablowych SN, złącza kablowego SN oraz rozdzielnicy 15kV PZ-O w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych wraz z Instrukcją Prowadzenia Ruchu i Eksploatacji do zasilania obiektów firmy FM Logistic

ZEW-T Dystrybucja

SEMO/FM Logistic

2008

Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznej administracyjnej i mieszkaniowej w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Ostrobramska 118a

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ostrobramska 118a

Instalnet

2008

Projekt budowlany zasilania osiedla mieszkaniowego domów wielorodzinnych przy ul. Potułkały w Warszawie

SBM Natolin

SBM Natolin

2008

Projekt budowlany zasilania i instalacji wnętrzowej zaplecza technicznego oraz oświetlenia boisk Orlik 2012 w Kraśniku

Urząd Miasta w Kraśniku

Tamex Obiekty Sportowe

2008

Projekt budowlany oświetlenia podwórka pomiędzy kamienicami w Warszawie przy ul. Elektoralnej 4/6

Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

2008

Projekt budowlany zasilania i instalacji wnętrzowej zaplecza technicznego oraz oświetlenia boisk Orlik 2012 w Raszynie

Urząd Miasta Raszyn

Tamex Obiekty Sportowe

2008

Projekt budowlany zasilania i instalacji wnętrzowej zaplecza technicznego oraz oświetlenia boisk Orlik 2012 w Mordach

Urząd Gminy w Mordach

Tamex Obiekty Sportowe

2008

Projekt budowlany zasilania i instalacji wnętrzowej zaplecza technicznego oraz oświetlenia boisk Orlik 2012 w Jabłonowu k/Garwolina

Ośrodek Wypoczynkowy "Tęcza" w Jabłonowcu

Tamex Obiekty Sportowe

2008

Projekt budowlany linii kablowych SN ze złączem SN oraz linii napowietrznych nN w Wólce Grodziskiej do zasilania obiektów Frito Lay

ZEW-T Dystrybucja

Frito Lay

2007

Projekt budowlany i budowa linii kablowej nN przy ul. Kostrzyńskiej w Warszawie

RWE Stoen Operator

Amatex

2007

Projekt budowlany i budowa linii kablowo-napowietrznej nN zasilania placu budowy osiedla przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Home Invest

Home Invest

2007

Projekt budowlany linii kablowych SN, wolnostojącej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz demontaż odcinków linii napowietrznej SN w Garwolinie przy ul. Warszawskiej do zasilania obiektów TESCO

ZEW-T Dystrybucja

Tesco Polska

2007

Projekty budowlano-wykonawcze zasilania boisk sportowych rozmieszczonych w 6 Szkołach Podstawowych w Piastowie i Pruszkowie

Urząd Miasta Pruszków

Studio PUCH

2007

Projekt budowlany linii kablowych SN, nN wolnostojącej stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącza kablowego nN oraz demontaż napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV i linii napowietrznej SN w Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy do zasilania obiektów LIDL

ZEW-T Dystrybucja

Lidl Polska

2007

Projekt wykonawczy stacji transformatorowej 15/0,4kV PZ-O oraz przyłączy kablowych SN w Broniszach przy ul. Świerkowej gm. Ożarów Maz. do zasilania obiektów FreshWorld

OASA/FreshWorld

OASA/FreshWorld

2007

Wykonanie: AGINUS

Jesteś 640182 Gościem na naszej stronie.