Jesteś tutaj: www.elprojex.eu » Automatyka » Systemy » Układ automatycznego sterowania pracą klimatyzatorów

Układ automatycznego sterowania pracą klimatyzatorów

Przykładowa aplikacja

Charakterystyka ogólna

Jest to układ automatycznego sterowania pracą klimatyzatorów. Podczas pracy układu w cyklu automatycznym regulator nadzorujący bada temperaturę wewnątrz pomieszczenia i steruje zasilaniem klimatyzatorów w następujący sposób: przy wzroście temperatury powyżej np. 16°C załączany jest pierwszy agregat, a po wzroście temperatury powyżej 25,5°C dołączany zostaje drugi agregat.

Ponieważ z wyliczeń cieplnych wynikało iż jeden agregat w zupełności wystarczy do schłodzenia pomieszczenia do oczekiwanych temperatur, a co za tym idzie drugi agregat będzie nieużywany zaistniała potrzeba czasowego załączania obu agregatów naprzemiennie. Funkcję tę realizuje zegar sterujący zmieniający codziennie agregat wiodący. Przykład: w pierwszym dniu po przekroczeniu 16°C pracuje agregat A, a po przekroczeniu 25,5°C dołączany jest agregat B. W drugim dniu po przekroczeniu 16°C pracuje agregat B, a po przekroczeniu 25,5°C dołączany jest agregat A. W normalnych warunkach pracy i przy założeniu, iż moc jednego agregatu wystarczy do schłodzenia pomieszczenia do oczekiwanych temperatur będą one pracowały pojedynczo naprzemiennie zgodnie z cyklem zegara. Jeśli zaistnieje potrzeba załączenia drugiego będą pracowały oba agregaty. Jeśli zostanie uszkodzony dowolny agregat i temperatura przekroczy 25,5°C zostanie załączony drugi. Dla dodatkowego zabezpieczenia temperatur panujących w pomieszczeniach zainstalowano moduł GSM powiadamiający odpowiednich pracowników o przekroczeniu temperatury powyżej zadanej oraz informujący o braku zasilania obu agregatów. Jeśli temperatura przekroczy 26°C zostanie wysłany SMS o ustalonej treści, na przykład "temperatura za wysoka". Jeśli temperatura powróci, to znaczy spadnie poniżej 26°C zostanie wysłany SMS o treści, na przykład "temperatura prawidłowa". Jeśli oba agregaty nie będą pracować zostanie wysłany SMS o treści "brak zasilania". Jeśli zasilanie powróci zostanie wysłany SMS o treści "poprawne zasilanie". Moduł GSM posiada własne zasilanie (wewnętrzne akumulatory) i w przypadku całkowitego zaniku zasilania wyśle SMS ostrzegający o braku zasilania agregatów.

Układ znajduje zastosowanie w pomieszczeniach szczególnie wrażliwych na wahania temperatury, w których utrzymanie stałej temperatury jest konieczne ze względu na znajdujące się tam urządzenia, na przykład komputery, serwery.

Dane techniczne

Regulator SRT-94

 • wejście: Pt-100
 • wyjścia: 4 przekaźniki
 • zasilanie: 85-230VAC/DC lub 20-40VAC/DC
 • wyświetlacz: LED 4x20mm lub 5x14mm
 • montaż: tablicowy
 • wymiary obudowy: 96x48x93mm

Moduł GSM/GPRS

 • 8 wejść/wyjść binarnych, 8 wejść analogowych
 • zegar czasu rzeczywistego RTC
 • zasilanie: 8-30VDC

Zegar sterujący:

 • cyfrowy z pełnym kalendarzem rocznym
 • wyjście: przekaźnikowe
 • zasilanie 230VAC
 • montaż: szyna DIN

Wykonanie: AGINUS

Jesteś 640180 Gościem na naszej stronie.